Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 14 april 2013 wordt de heer WARD, Errol, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van Flémalle voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d.14 april 2013 wordt de heer DONEUX, Jean-Pierre, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlain type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale premie voor langdurige werklozen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende het besparingsplan 2012 - garanties en werkwijzen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2011-2012 voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van de modaliteiten inzake verlof voor syndicaal werk voor de leden van de ondernemingsraden, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de leden van de vakbondsafvaardiging in de sector beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013201695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - Haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt aan de heer Rosart, Michel, op het einde van de maand januari 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013009167 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 08/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van toekenning van een individuele vergunning aan de NV EDF Luminus voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit op het grondgebied van de gemeenten Thuin en Ham-sur-Heure-Nalinnes voor een windmolenpark met een vermogen van 44,2 MWe type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 110 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 56.567 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 8.372 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen-Mol, gelegen te Mol, ter hoogte van de kilometerpaal 52.471 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 136 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Heusden-Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 80.791 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/96295/86 van 27 april 1999 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 86, baanvak De Pinte-Ronse, gelegen te Oudenaarde ter hoogte van de kilometerpaal 63.303 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 50A, baanvak Gent-Sint-Pieters-Brugge, gelegen te Nevele, ter hoogte van de kilometerpaal 63.614 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/93088/82 van 30 maart 1994 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 82, baanvak Aalst-Burst, gelegen te Aalst ter hoogte van de kilometerpaal 2.093 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/661/59 van 20 december 2002 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Sint-Niklaas-Lokeren, gelegen te Sint-Niklaas, ter hoogte van de kilometerpaal 25.853 type ministerieel besluit prom. 10/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/1443/SI/55 van 4 januari 2007 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 55H, gelegen in het havengebied van Gent, te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 21.497 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 31.942 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 33.168 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 34.616 type ministerieel besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2002 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de leden van de Commissie goederenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 57 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 33.680 type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Geraardsbergen - Zottegem, gelegen te Lierde ter hoogte van de kilometerpaal 35.117 type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene

decreet

type decreet prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende optimalisering van het beheer van het hoger kunstonderwijs type decreet prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de nadere regels voor de externe proeven bepaald bij het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan wordt ertoe gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2013, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013031185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013031242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013035349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitwerking van de uitzonderingen voor educatieve demonstraties en wetenschappelijke proefnemingen in het kader van het Mestdecreet van 22 december 2006

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 3 december 2012, wordt de onderneming Securiplus-Systems, als ondernemingsnumm Bij besluit van 3 december 2012, wordt de onderneming A.B. & D., als ondernemingsnummer 046(...) type erkenning prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij besluit van 3 december 2012 wordt het besluit van 21 september 2009 houdende er type erkenning prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 10 december, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1489 03 aan de ondernemin Bij besluit van 19 december 2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202496 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen erkenning bouwaannemers (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13042) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG13057) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Diplo(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013003125 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Bijlage bij het verslag van het onderling overleg te Parijs op 2, 3 en 4 maart 2011 zoals voorzien in artikel 24 van de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting ondert De bevoegde autoriteiten komen voor de toepassing van het dubbelbelastingverdrag van 10 maart 1964 (...)

erratum

type erratum prom. 07/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs. - Erratum type erratum prom. 28/02/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende statutaire bepalingen betreffende het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013031210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 26/03/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DBT BULKVERVOER B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarl(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-T/001206712. Bij de beslissing van 26/03/2013 van (...) type registratie prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25 januari 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AB MAXI CLEANING BVBA geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001180528. Bij de beslissing van 26 november 2012(...) type registratie prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013031222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 13 november 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALDO TROIANI geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke af(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001138685. Bij de beslissing van 13 november 2012(...)

document

type document prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst P & O voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uit(...) * houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202491 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal van de patrimoniumdocumentatie voor de FOD Financiën (ANG13713) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op d(...) * houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202490 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal van de inning en de invordering voor de FOD Financiën (ANG13712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op (...) * houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202510 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig klachtenbeheerder Belmed (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13059) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bli(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt Mevr. (...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt Mevr. REQUIER Colette, m(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2013 numac 2013202050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Michel ROSART. De betrokke De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^