Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2012012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2012012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2012206355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanvullende uitkering wegens ziekte in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2012206434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2012206503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt, met ingang van 1 april 2013, Mevr. DE KNOP, Monique, adviseur-generaal A5 bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaansp type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 wordt Mevr. Louisa DE WEVER, attaché bij het departement, met ingang van 1 april 2013 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken te do type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State - Einde van detachering Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, wordt vanaf 31 januari 2013, 's avonds, de detachering bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken van de heer Benoit CUVELIER, auditeur bij de Raad type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 wordt met ingang van 1 februari 2013, Mevr. ALLAERT, Elke bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 binnen de Federale diensten van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen v Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 wordt met ingang van 1 februari 2013, de heer DEFFRA(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013009104 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor Gerechtelijke Opleiding Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013 wordt het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor Gerechtelijk Opleiding, dat is vastgesteld bij zijn reglement van 13 december 2012, goed type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013011069 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 wordt de heer Emmanuel VANDEVOORDE aangesteld als houder van de management functie van directeur Algemene Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de gelijkwaardigheid van het Oostenrijkse, Bulgaarse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Slowaakse en Tsjechische dienstboekje op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013018132 bron raad van state O.C.M.W.-raadsverkiezing te Kruibeke. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Dimitri Van Laere en Dirck Ruymbeke. In zake : O.C.M.W.-raadsverkiezing te Kruibeke. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het geme (Artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 januari 1977, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1977.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013003048 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anderlues type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van Brussel beheert type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van Hoei beheert type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek « Réseau Amblève & Lienne » type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Elsene type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Plombières type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 18 juni 2012 werd de NV GHENT DREDGING erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 3 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning draag Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 werd NET BRUSSEL, GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHE(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 werd NET BRUSSEL, GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 3 jaar. D Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013 werd de BVBA EDELCHEMIE BENELUX erkend als ophaler(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201305 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 februari 2013 is het verzoek tot associatie van de heer Talloen, L., en Mevr. Mostaert, I., geassocieerde notarissen ter standplaats Leuven , en van de heer Maere, C.,(...) De heer Maere, C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Leuven (grondgebied van h(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de vierde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2013 tot en met 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013031096 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verhoogde functies Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2012 wordt de heer Gruson, Daniel, aangewezen om het hoger ambt van Directeur-Generaal - mandaatbetrekking A5 - uit te oefenen met ingang van 1 december 201

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013035188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, wat betreft het inschrijven van de mogelijkheid tot een experimenteel modulair kader type besluit van de vlaamse regering prom. 25/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013035198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013035197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013201096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de fokkerij van honden

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009061 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131quater betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013018118 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. - Schooljaar 2012-2013 De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen brengt de belanghebbenden ter kennis dat de beur De Moor (Dendermonde 1519) : 3 beurzen van 223 EUR voor de middelbare studies ten voordele van de b(...) type bericht prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013018134 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bericht. - Consultatie De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas consulteert over haar ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van de voorlopige methoden voor het bere(...) De consultatie, enkel over de voorgenomen wijzigingen, loopt van 1 maart tot en met 15 maart 2013. (...) type bericht prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201162 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 1 en 4 februari 2013 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 4 en 6 febru b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 februari 2013 ter post aangetekende b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG13030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

document

type document prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tolken (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? bac(...) type document prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13017) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van hoofd dienstencentrum P & O voor de FOD Financiën (ANG13707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrij(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Business Partner P & O voor de FOD Financiën (ANG13706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvings(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat) van universitair onderwijs (...) type document prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur kleine en middelgrote ondernemingen (m/v) voor de FOD Financiën (ANG13708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? minimum zes jaar titularis te zijn v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, wordt de heer Eric LANCKSWEERDT, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 januari 2013 wordt de heer Frédéric SAUVAGE, geboren op 20 augustus 1978, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/03/2013 numac 2013201245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****12638) werd afgesloten op 19 februari 2013. Er zij(...)

document

type document prom. 21/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013200990 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 21/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013200993 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 21/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013201006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^