Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011009747 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 27 oktober 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011009762 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011009763 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) type wet prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011009765 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt het mandaat van de heer Luypaert, Geert, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Heusden-Zolder met ingang van 17 dece type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt het mandaat van de heer Vanhoyland, Peter, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Tervuren met ingang van 13 december type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt het mandaat van de heer Mol, Roger, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Balen-Dessel-Mol met ingang van 1 januari type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 7 november 2011, wordt het mandaat van de heer DEBOEL, Robert, als korpschef van de lokale politie van de politiezone MINOS type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 6 juni 2011 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2010 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132 "; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132" type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loontoeslagen voor onregelmatige prestaties (1) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de erkende integratiecentra type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011018406 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Foodcheck NV, Ardoisesteenweg 1 G-003 « Gids voor de autocontrole in de slagerij ». type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor de beroepen van audioloog en van audicien type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor de beroepen van audioloog en van audicien type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van audioloog en van audicien type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van ergotherapeut type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van ergotherapeut type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van ergotherapeut type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2011, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen in uitvoering van de wet van 1 februari 2011 gewijzigd door de wet van 12 april 2011 type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, tot wijziging van artikel 4, § 4, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2006 betreffende het gewaarborgd minimumjaarloon en de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011204821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011205941 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 is het aan de heer Verougstraete, I., vergund de titel van voorzitter van het Hof van Cassatie eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is de heer Van M Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter evenals van de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 20/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011021099 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 10/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 13/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205776 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van INAGRO vzw als centrum voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011205942 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 november 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer Gheeraert, Ch. en van Mevr. Coorevits, D., geassocieerde notarissen ter standplaats Gent Mevr. Verhoeve, B., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Gent (grondgebied van he(...)

decreet

type decreet prom. 27/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205886 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van verscheidene decreten betreffende de bevoegdheden van Wallonië

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031568 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van « The University of Kent » als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011205904 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2011 wordt de vergunning voor he type vergunning prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011205917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 oktober 2011 wordt de vergunning voor het organiser Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011009769 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2011, blz. 63929, akte nr. 2011/09735, betreffende de heer Buckinx, Rodrigue, moet de geboortedatum als 31 januari 1980 gelezen worden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011003390 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2011, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Marc Lauwers type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 12 september 2011 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Erna LEGEIN, adviseur bij De heren : Stephan MOENS, adviseur van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 wordt de heer Wim De Booser tot rijksambtenaar benoemd in de klasse Al met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011205946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 september 2011 wordt Mevr. Céline Du Bled met ingang van 1 april 2011 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 april 2010. Een beroep tot nieti

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2011 numac 2011024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot voordracht van kandidaten voor twee mandaten bij de raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen Ten gevolge van het ontslag van twee leden van de raad van bestuur, vertegenwoordigers van de werkgevers en van de zelfstan 1. Samenstelling van de raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen De raad van b(...)
^