Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft. Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 20/10/2010 numac 2010009842 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud(...) Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/10/2010 numac 2010041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2010 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,842 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2009 waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2010 numac 2010009855 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 oktober 2010 : - is Mevr. Platteau, H., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ere - is de heer Decloedt, D., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, benoem(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de automatische weegwerktuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010009843 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/10/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/2010 numac 2010011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de markt. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor Overeenkomstig artikel 25, vierde lid, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende d(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/10/2010 numac 2010042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/10/2010 numac 2010205405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociale aspecten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociale aspecten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG10016) werd (...) Er zijn 3 geslaagden. (...)
^