Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 april 2010

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010003249 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, b), van de programmawet van 27 december 2004. Op 14 april 2010 verlaagt de maximumprijs Overeenkomstig artikel 420, § 3, b), van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van d(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 14/04/2010 numac 2009205142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot invoering van een prestatieblad in de ondernemingen die ongeregeld vervoer verzekeren type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010009405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Leclair, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpla Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 14(...) type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inlichtingen en de stukken die gevoegd moeten worden bij een aanvraag om vergund te worden als vennootschap voor het beheer van auteursrechten of naburige rechten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 19/03/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorziter of plaatsvervangend voorzitter in de Interdepartementale raad van beroep van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 wordt de heer Godfroid, Jacques, op 12 februari 2010 's avonds, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van eerstaanwezend assistent bij het Centrum voor Onderzo type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 9 maart 2010 wordt de heer Walravens, Karl, op 31 maart 2010 's avonds, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van werkleider bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskun type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 februari 2010 wordt de heer Vanopdenbosch, Emmanuel, eerstaanwezend werkleider bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang v De heer Vanopdenbosch, Emmanuel, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 februari 2010, zijn aansprak(...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de carenzdag bij arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale vorming in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" (1) type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan de werklieden en werksters tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid - nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 04/03/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010201720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 23/02/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan Maison médicale Galilée VZW

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2010 pub. 14/04/2010 numac 2010035260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010201979 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige E-GOV-projectleider (klasse A3) voor FEDICT (MFG10006) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale statutaire ambtenaar bent. Toelaatbaarheidsvereisten(...) U bent een federaal statutair ambtenaar in de klasse A3 of u hebt minimum vier jaar anciënniteit in(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Limburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Nijboer, H., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2010 numac 2010024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 februari 2010. Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Groot Officier in de Leopoldsorde : De heer de BARSY Thierry , dokter in de genees-, heel(...) Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer DE CUYPER Xavier, direct(...)
^