Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/2007 pub. 04/08/2008 numac 2008000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 24/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009638 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008009662 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008054634 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** ****, weduwnaar van **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van beroepsjournalisten en persbedrijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008009674 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 december 2007, is de heer De Vloo, P., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerli Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008, is de heer Desmette, B., ondervoorzitter in de rec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008009673 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007, dat in werking treedt op 31 augustus 2008, is de heer Deloge, Y., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pens Bij koninklijk besluit van 19 september 2007, dat in werking treedt op 31 augustus 2008, is de (...) type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Netwerk van metrologische laboratoria

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan de « EU assistance mission to the African Mission in SUDAN » in SOEDAN en in ETHIOPIE type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan de politiemissie « Security Sector Reform » van de Europese Unie in KINSHASA, Democratische Republiek Congo type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan de EVDB-missie van de Europese Unie in KOSOVO type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

decreet

type decreet prom. 23/05/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202612 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202724 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een beroepscommissie ter uitvoering van artikel 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202767 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202768 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202769 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202771 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202770 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202772 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202773 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202774 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202775 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202776 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202777 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202778 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202779 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202780 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van IGH

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 18 juli 2008, wordt de vergunning tot het exp De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008009637 bron federale overheidsdienst justitie Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van leden van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Een eerste oproep tot kandidaten is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2007. Huidige oproe De raad van bestuur is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opleiding opgericht door de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/08/2008 numac 2008009639 bron federale overheidsdienst justitie Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Een eerste oproep tot kandidaten is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 november 2007. H Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opleiding opgericht (...)
^