Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008003125 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Overeenkomstig artikel(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2007 pub. 09/04/2008 numac 2007012778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008 van 8 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, voor de personeelsleden van de "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 09/04/2008 numac 2008000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 8 juni 2007 wordt Mevr. Nancy Rodrique, via vrijwillig mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008009263 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 is Spronck, Vincent, stagedoend attaché-gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P I type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008009261 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 is Chenot, Karline, stagedoend attaché-gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P I- type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008009262 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 is Dominguez Vazquez, Eva-Maria, stagedoend attaché-gevang(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008009264 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 27 maart 2008 is Antoine, Catherine, stagedoend attaché-gevangenisdirecteur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal E P type koninklijk besluit prom. 18/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008009269 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bevordering door verhoging naar de hogere klasse type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de loontoeslagen voor de tewerkstelling op zon- en feestdagen en het 's nachts tewerkstellen van de werknemers in sommige ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 18/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75819/CO/110 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen in 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondspremie in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot toekenning van anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 24/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social bruxellois Maribel social" voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 20/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008012379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoemingen Gouden Medaille Koninklijk besluit van 13 mei 2004 : De heer Bogaert, André, Oostende; De heer Vanderheyde, Karel, Knokke-Heist; De heer Vantorre, Freddy, Blankenberge; De heer Vantorre, Michel, De heer Vlietinck, Joseph, Knokke-Heist. Zij nemen vanaf 8 april 2004 hun rang in de Orde ine. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008012381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 13 mei 2004 : De heer 'T Kindt Willy, Nieuwpoort De heer 'T Servranckx Willy, Antwerpen De heer Adans Henri, Jalhay De heer Amond Pierre, Sambreville De heer Arnould De heer Asseman Dany, Koksijde De heer Attert Emile, Luik De heer Aubry Jean, Edegem De h(...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 worden : - de heer Olivier Dure, attaché, klasse A1, bij de Pensioendienst voor de Overheidssector; - de heer Francis Monet, attaché, klasse A2, bij de Fed via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, B(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/11/2007 pub. 09/04/2008 numac 2008000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 29/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de titels I, III, VI, IX en XI van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type decreet prom. 17/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het tweede protocol inzake het verdrag van 'S-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 type decreet prom. 17/12/2007 pub. 09/04/2008 numac 2008033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende toestemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, aangenomen in Parijs op 19 oktober 2005, en de bijlagen I en II ervan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 februari 2008 draagt het « Institut technique de la Communauté française » te Sivry-Rance, gelegen rue Paulin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 houdende goedkeuring van het boekhoudplan en van de waarderings- en afschrijvingsregels van het ETNIC

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008201043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs en de oprichting van vestigingsplaatsen en tot aanpassing van de bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008201118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

erratum

type erratum prom. 12/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. - Errata type erratum prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 21 februari 2008, in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2008, bla type erratum prom. 22/03/2007 pub. 09/04/2008 numac 2008031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven. - Erratum type erratum prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008201166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés in opleidings- en evaluatiemethodologie (m/v) (niveau A) voor het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO) (ANG08013). - Erratum (Deze selectie is reeds verschenen in(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2008 wordt de heer Godefroid Drugman, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/04/2008 numac 2008201155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****) voor het **** Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****07890). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten(...) 1. ****, ****, 8500 ****. 2. ****, ****, 9990 ****. 3. ****, ****, 91(...)
^