Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006003405 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd "Super Joker", die beide worden georganiseerd op vrijdag 13 oktober 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009813 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Charleroi, naar vijfenzestig teruggebracht. De standplaats te Charleroi, vacant ingevolge het ontslag van Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2006, is aan de heer Misonne, P., op zijn verzoek, ontslag(...) type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek , Boeretang 200, 2400 Mol, een vergunning wordt verleend voor het opsporen van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, voor een gebied in het noordoosten van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de uitbreiding van de vrachtzone voor de luchthaven Brussel-Nationaal en gelegen op het grondgebied van de gemeente Machelen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006018125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 28/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006023053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), § 1, I, 6°, en § 2, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot toekenning van een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de premie voor georganiseerden type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999 betreffende de opleiding en beroepsintegratie van de jongeren en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de anciënniteitstoelage type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de premie voor georganiseerden type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006201878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006202054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de bestaanszekerheidsuitkering type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006202688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006202692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006202738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, houdende de opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkering "wintervergoeding" genaamd type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006202798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1991 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006202651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de statuten van het fonds voor bestaanzekerheid "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" genoemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006202693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd, en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de aanvullende bedrijfssector glas en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de akkoorden aangaande de vorming en de werkgelegenheid, de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen in 1999 en 2000

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009812 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2006, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Desterbeck, F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, aangesteld tot directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagnemin Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 22/09/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006203126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/10/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer Bericht Bij toepassing van artikel 20, § 3, lid 2 van het COTIF - Verdrag heeft de heer R. Landuyt, Minister van Mobiliteit aan de heer S. Schimming, directeur-generaal van d(...) In het raam van die toepassing worden de Uniforme Regelen CIV en CIM zoals gewijzigd door het genoe(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009793 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Carole De Vergnies, met ingang van 1 mei 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. De vak Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009802 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Tina Van Wymelbeke, met ingang van 15 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De vakrichting Personeel en Organisatie wordt aan betrokkene toegewezen met ingang van 15 januari 2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009801 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer Stijn Deschepper, met ingang van 1 januari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009800 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt Mevr. Valérie Arickx, met ingang van 1 februari 2006, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006009804 bron federale overheidsdienst justitie Stafdienst P & O. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2006 wordt de heer Steven Mels, met ingang van 1 juni 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De vak Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Interventie- en **** **** Het Belgisch Interventie- en ****, afgekort ****, **** over te gaan tot de aanwerving van een : Directeur-generaal Beschrijving van het **** : **** **** is een in(...) Het is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de **** **** bij ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie **** Interventie- en **** **** Het **** Interventie- en ****, afgekort ****, **** over te gaan tot de aanwerving van een : Adjunct-directeur-generaal Beschrijving van het **** : **** **** ****(...) Het is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de **** **** bij ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006203275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van Nederlandstalige fiscale controleurs fiscale dossierbeheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG06819). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VIAEN(...) 2. CALLAERTS DAAN, 9240 ZELE 3. DEN TANDT JAN, 9240 ZELE 4. SCHOUPPE FILIP, 9880 AALTER 5.(...)

document

type document prom. -- pub. 11/10/2006 numac 2006023019 bron federal overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2006 werd een lijst gepubliceerd met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de markt bren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^