Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006009636 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van oktober 2006 De Federale Ove De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 18 september 2006, bij middel van een kopie van(...) type wet prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006009637 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie In de probatiecommissies, werden door de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep aangewezen, voor een t Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - voorzitter : de heer Van L(...) type wet prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2006 erkend in toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in uit De hierna vermelde personen worden erkend om de verrichtingen te doen behorend bij het kenteken dat(...) type wet prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2006 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type wet prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 30 juni 2006 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd De hierna vermelde personen worden geregistreerd als erkende kredietgever om de verrichtingen te do(...) type wet prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015089 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht , gedaan te Genève op 20 december 1996; 2° Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996 (1) type wet prom. 15/05/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht , gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996 (1) type wet prom. 07/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006022794 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 juli 2006 wordt de aanwijzing van de heer Demol, Luc, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone La Louvière, met ingang van 16 juli 2006 voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 14 juli 2006 wordt de aanwijzing van de heer Minne, Jacques, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai, met inga type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 17/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006003327 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Pac-Man », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006003391 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « PINK PANTHER » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PINK PANTHER », een door -van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 630), op 19 augustus 20(...) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006003392 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter nadere bepaling van het percentage per jaar beoogd in artikel 19bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006040406 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 30 juni 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006003390 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstelling Bij ministerieel besluit van 7 augustus 2006 wordt de heer Pierre, Gustave J., voorzitter van het aankoopcomité te Namen, bij wijze van interim aangesteld tot de betrekking van hypot type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de stoomgenerator ATTSU model RL-300/12 met fabricatienummer 3425 type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de firma Dranaco N.V., Denderstraat z/n, te 2060 Antwerpen, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de N.V. Satic, Rietschoorvelden 20, te 2170 Antwerpen, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/110/CP18/627 van 4 juni 2002 houdende verlening aan de N.V. Hanson Aggregates Belgium, Lanceloot Blondeellaan 1, te 8380 Zeebrugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2003/82/CP20/ van 13 mei 2003 houdende verlening aan de firma DBM , Haven 1025, Scheldedijk 30, te 2070 Zwijndrecht, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 8.M/93/A 2171/42 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/112/CP12/896 van 18 juli 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Kust, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 8.M/93/A2175/45 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2001/CP19/ van 9 januari 2002 houdende verlening aan De Hoophandel BV, co Satic NV, Rietschoorvelden 20, te 2170 Merksem, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Maritieme Toegang, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 14/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/02/CP10/ van 21 mei 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006202646 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006, dat in werking treedt op 29 juni 2006, wordt het bestek "Porc du Pays de Herve" erkend als bestek dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt die recht geeft op invester Bij hetzelfde besluit wordt de NV "Quality Partner" erkend als instelling voor de control(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006202647 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 12 juli 2006 wordt de VZW "Virelles-Nature" erkend als beheerder van een revalidatiecentrum voor in het wild levende inheemse diersoorten, gelegen op de site van het erkende natuurreservaat &q

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006202751 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 96/2006 van 14 juni 2006 Rolnummer 3761 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, zoals ve Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006036182 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006202645 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 december 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen inzake de leefmilieubescherming

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State NV LEPACO, met maatschappelijke zetel te 3680 Neeroeteren, Sint-Lambertuskerkstraat 14, e Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.175.254/X-12.963. Voor de Hoofdgriffier,V. De (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006003360 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting nr. 602 van 20 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006003359 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting nr. 469 van 10 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006003358 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 286 van 14 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006003361 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting nr. 586 van 20 juli 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 21/12/2004 pub. 18/08/2006 numac 2006000576 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006042008 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006022758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden. - Benoeming van de voorzitter en van leden Bij koninklijk besluit van 18 juli 2006, worden 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - de heren Carsauw, L., De Backer, B(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006022801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden. - Benoeming van de voorzitter en van leden Bij koninklijk besluit van 20 juli 2006, 1° als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de representatieve organ(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006009640 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Turnhout : 1; - te Tongeren : 1 ; - te Brussel : 1 (vanaf 1 mei 2007); - Nijvel : 1 (van(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2006; - te Kor(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2006 numac 2006018103 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep voor de vacature van voorzitter van de Commissie Met ingang van 1 oktober 2006 dient te worden voorzien in de opvolging van de huidige voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De leden van de Com Het mandaat van voorzitter bedoeld in de huidige oproep, zal echter verstrijken op 1 december 2010,(...)
^