Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005009468 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering type wet prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005009471 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 mei 2005, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003430 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 januari 2004, wordt, met ingang van 1 december 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Goossens, A.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003431 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 januari 2004, wordt, met ingang van 1 mei 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Joosten, P.J.M., directeur bij een fiscaal bestuur te Antwer type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003438 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Leclerc, J.C.G., directeur bij een fiscaal bestuur te Luik-I, type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003439 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lemestre, A.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003442 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2004, wordt, met ingang van 1 december 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Saelens, B.E.V., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003443 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hayaert, A.P.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuu type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003449 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, wordt, met ingang van 1 september 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Reynaert, L.L.J., directeur bij een fiscaal bestuur te G type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003455 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, wordt, met ingang van 1 augustus 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandeveld, J.L.E.G., directeur bij een fiscaal bestuur te type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003454 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, wordt, met ingang van 1 juli 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Leroy, R.F.H.A.J., directeur, die aanspraak heeft op rustpens type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003453 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 april 2004, wordt, met ingang van 1 maart 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Salmon, R.L.E.M.P., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005003458 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 juni 2004, wordt, met ingang van 1 december 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Guelton, M.G., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuu

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005201523 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 143.873, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, van 28 april 2005, wordt het besluit van de Waalse Regering van 4 februari 1999 tot definitieve vast

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005201540 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 90/2005 van 11 mei 2005 Rolnummer 3045 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 20, 39, 1°, en 40, § 4, van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter A. Arts en rechter P. Martens, waarnemend voorzitt(...)

decreet

type decreet prom. 20/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035672 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035664 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035670 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035673 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van de basisallocatie 11.03 en 11.06 en gedeeltelijke herverdeling van basisallocatie 11.11 van programma 99.1 en gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.22 van programma 24.6 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035671 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005020058 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 17 juni 2005 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemmi(...) - Rapporteurs : de heer Francis Delpérée, Mevr. Marie-Paule Quix en Mevr. Viviane Teitelbaum. - (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005020059 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 17 juni 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Julie Fiszman, de heer Joël Riguell(...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise Schepmans en de heer Jacques Simonet) ter bevordering(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005095114 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan België. - Mededeling De « High Court » in het Verenigd Koninkrijk deelt mee London & Scottisch Assurance Corporation Limited; Edinburgh Assurance Company Limited; (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 31 mei 2005, wordt de heer Vigneron, Jacques, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Sambreville/Sombreffe met ingang van 28 januari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Léonard, Vincent, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/ Saint type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Deneffe, Philippe, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois met ingang van 2 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer François, Daniel, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Berloz/Crisnée/ Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Ore type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Delmarcelle, Yves, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize met ingang van 1 janu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Pevenage, Christian, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt met inga type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Joseph, Jean-Michel, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Mouscron met ingang van 19 november 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt Mevr. Vanden Bossche, Antoinette, beoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins met ingang van 3 febr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Van Der Jeught, François, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise met ingang va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Verbist, Rob, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Ranst/Zandhoven met ingang van 18 januari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2005 numac 2005022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 mei 2005, dat uitwerking heeft me Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Lagaert, M., benoemd bij genoemde raad, in de hoedanigheid van(...)
^