Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000009354 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2000 is aan Mevr. Remans, H., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Genk. Bij koninklijk besluit van 3 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000009355 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 april 2000 is aan de heer Simon, Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aarlen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011145 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Beamshot 1000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011146 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "KS9 Key Chain" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011147 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Alfa" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011148 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Infiniter Laserpointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011151 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-3000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011152 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-4000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011149 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "HI-OUTPUT", model "Key Chain Laser" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011150 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "HI-OUTPUT", model "Key Chain Laser US Pointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011155 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Genius Laser" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011153 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-500" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011156 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Denia", model "LP3000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Otonomi", model "LP-700" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011158 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Xeniker", model "NL25" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011159 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Infiniter", model "Micro 2000" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011157 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Spectra Mini" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011162 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Excel Scientech", model "LP 100" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011161 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Infiniter", model "200" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011163 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Excel Scientech", model "LP 600" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011160 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen van het merk "Infiniter", model "Mini-Laserpointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011165 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Modern Laserpointer" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011164 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "KLCP" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011167 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Spectra Arrow MP 3000 A" type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000011166 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van de laserpen "Spectra Arrow II LPP5A" type koninklijk besluit prom. 08/04/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000021192 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met het grootstedenbeleid en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 08/04/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000021193 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 08/04/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000021194 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 08/04/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000021195 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en tot bepaling van zijn opdracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000000280 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014093 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014092 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 23/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000021178 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1995 tot uitvoering van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden behoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000027151 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 14 februari 2000 wordt de heer Vassilios Adamantides met ingang van 1 februari 1999 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000027150 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000 wordt de heer José Lallemant, inspecteur-generaal, met ingang van 1 april 2000 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000 wordt de heer Bruno Bodarwe, attaché, met ingan Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000 wordt Mevr. Denise Bihet, eerste attaché, met ingang (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000027149 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 21 december 1999 wordt Mevr. Andrée Debrulle benoemd tot gewoon lid van de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus, ter vervanging van Mevr. Geneviève Meunier, ontslagnemend. Bij mi Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000 wordt de heer Robert Mine op 21 januari 2000 beno(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000009345 bron ministerie van justitie Raad van State. - Schorsingen Bij arrest nr. 86.405 van 30 maart 2000 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 13 maart 2000, houdende de benoeming van de heer Henk Vandamme, notaris ter standplaats in Aalst, in vervanging van de h Bij arrest nr. 86.414 van 30 maart 2000 van de Raad van State, sectie administratie, VIIIe kame(...)

decreet

type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 23/12/1999 pub. 11/04/2000 numac 2000029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 22 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/02/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 03/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000035352 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van de verlenging van de benoeming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid tot Nationaal Voorzitter van het Belgische Rode Kruis

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000021179 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, met zetel te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 4 Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer : G/A. 90.130/X-9429. Voor de Hoofdgriffier, G. De(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij ministerieel besluit van 19 november 1999 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiliging(...)

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000003182 bron ministerie van financien Overeenkomst tussen België en Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, te Kaïro ondertekend op 3 januari 1991 . - Be(...) a) aan de inwoners van Egypte die dividenden, interest of royalty's uit Belgische bronnen verkrijge(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000000256 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissaris van politie. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 20 maart 2000 wordt de heer Huyvaert, Patrik, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Sint-Laureins . Bij koninklijk besluit d.d. 24 maar(...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 18 november 1999 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Mevr. : R. Aurez , adviseur 13A, vanaf 15 november 1998. Zij zal h(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000009353 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht : - van het kanton Genk : 1; - van het kanton Hamoir : 1; - van het derde kanton Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechte Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000008049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** **** van assistenten in communicatie voor het Ministerie van het **** **** Gewest en voor het **** Instituut voor **** (****) (****98808)(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/04/2000 numac 2000008050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen. - Erratum Deze tekst vervangt en vernietigt de referentie verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 december 1999, 3**** uitgave, ****. 47259. Samenstelling van een **** van **** assist(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...)
^