Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000000060 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de grenzen tussen de steden Kortrijk en Menen en de gemeente Wevelgem type wet prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000040210 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 OKTOBER 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellinge(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000040211 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 SEPTEMBER 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellin(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 1999003684 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2000 numac 1999010283 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 15 december 1999 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 15 decembe(...) type koninklijk besluit prom. 18/10/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011380 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot inrichting van de Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011438 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de verkiezingen van de comités voor preventie en bescherming op het werk in de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011457 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot inrichting van een Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999011456 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot inrichting van een Commissie voor de Analyse van de Middelen voor Productie van Elektriciteit en de Reëvaluatie van de Energievectoren type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999021602 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 13/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de patiënt thuis type koninklijk besluit prom. 24/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000022075 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de kinesitherapeutische verkiezingen wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000009086 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 januari 2000 is aan Mevr. Detilleux, A., beambte bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen van 1 februari 20 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 10/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011021 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type ministerieel besluit prom. 26/01/2000 pub. 29/01/2000 numac 2000011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpakking meebrengen type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie huisartsen type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022014 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022016 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022021 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022023 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022024 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de orthopedie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022026 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de O.R.L. type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022028 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000022029 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022031 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de röntgendiagnose type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022032 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie-oncologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022034 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022036 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022037 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de stomatologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022042 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de reumatologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000027029 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 13 december 1999 wordt de heer Pierre Antoine, attaché, vanaf 1 september 1999 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 13 december 1999 wordt de heer Jacques Legros, inspecteur-generaal, vanaf Bij ministerieel besluit van 13 december 1999 wordt de heer Georges Lamborelle, attaché, vanaf (...)

arrest

type arrest prom. 27/05/1999 pub. 29/01/2000 numac 1999031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 22 april 1999 betreffende de erkenning en de financiering van de inschakelingsondernemingen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing. - Bij arrest nr. 83.994 van 9 december 1999, heeft de Raad van State, afdeling administratie, XIIe kamer, bij(...) (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000001745 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/01/2000 numac 2000040301 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2000 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2000, 104,80 punten bedraagt, tegenover 104,61 punten in december 1 Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)
^