Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999011203 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door verhoging in graad : wijziging Een koninklijk besluit van 21 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende benoeming door verhog(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999011202 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Bevordering volgens de regels van de vlakke loopbaan Bij koninklijk besluit van 19 april 1999, wordt de heer Moens, Stephan, geboren op 27 augustus 1951, vertaler-revisor (...) type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociale verzekerde type koninklijk besluit prom. 06/11/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 25/10/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024035 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2bis, van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999003638 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de ambtsgebieden van de diensten van de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 24/11/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999024071 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van orthopedische allogreffen en van orthopedische celculturen van menselijke oorsprong

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029694 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Marche-en-Famenne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029696 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Hoei type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029695 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Neufchâteau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029697 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Aarlen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029698 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Nijvel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029701 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Bergen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor Hulpverlening aan Mishandelde Kinderen van het arrondissement Verviers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029704 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor Hulpverlening aan Mishandelde Kinderen van het arrondissement Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029705 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Dinant type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/1999 pub. 04/01/2000 numac 1999029703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Charleroi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999011086 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoemingen door verandering van graad Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999, werden benoemd door verandering van graad tot de graad van statisticus : - met ranginneming op 16 okt - met ranginneming op 1 mei 1977 : Mevr. Draelants, Elisabeth. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999011204 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 april 1999, worden door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur : - met ranginneming op 1 februari 1999 : - met ranginneming op 1 januari 1999 : de heer Duhaut, Jean-Louis, geboren op 15 november 1944. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999011410 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources Benoeming door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1999 werd met ingang van 1 juli 1999, de heer Van Nerum Paul, programmeringsanalist, geboren op 26 juli (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999003594 bron ministerie van financien Vacante betrekkingen van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie der directe belastingen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Twee betrekkingen van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie (...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999003595 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van BTW, registratie en domeinen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Administra(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999003596 bron ministerie van financien Vacante betrekkingen van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Twee betrekkingen van auditeur-generaal van financiën (...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2000 numac 1999003597 bron ministerie van financien Vacante betrekkingen van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van fiscale zaken van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Twee betrekkingen van auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van f(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van(...)
^