Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010263 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 13 december 1999 wordt de heer Reynaert, P., directeur bij de buitendiensten van het directoraat-generaal van de Strafinrichtingen, bevorderd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010269 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 december 1999 : - is de heer Olivier, Ph., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - is Mev Bij koninklijke besluiten van 13 december 1999 : - is de heer Buchet, B., advocaat, benoemd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010268 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is aan de heer Laurent, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Beauraing. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit beslui Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 is aan de heer Allard, J., op zijn verzoek, ontslag ve(...) type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012148 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de invoering van nieuwe technologieën type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een regeling van ontslagbegeleiding en **** type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een sectoraal tewerkstellingsakkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de beschrijving van de voorbeeldfuncties voor de functieclassificatie van de bedienden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een overgangsregeling inzake de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de functieclassificatie van de bedienden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de procedures inzake invoering en onderhoud van de sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vakantie, het kort verzuim, de wettelijke feestdagen en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012168 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1979 houdende coördinatie van de statuten van het « Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf » type koninklijk besluit prom. 11/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012681 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 1979 houdende coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 27/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012745 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012799 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladverblijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1981 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Aanvullende pensioenkas » en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen voor 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sluiten van een tewerkstellingsakkoord in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999021579 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 22/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999021580 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen 1997-1998 op 55 en 56 jaar, ter uitvoering van artikel 8 van het sectoraal akkoord 1997-1998 van 17 april 1997 type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012840 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 en 29 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 1978 tot vaststelling van de wijzen van toekenning en uitbetaling van een aanvullende vergoeding voor werkloosheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999014267 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen type ministerieel besluit prom. 17/12/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999024115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999027823 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministeriële besluiten van 29 oktober 1999 worden de heren Ludovic Marchal en Pierre Meersschaert in vast verband benoemd tot attaché, met ingang van 1 oktober 1998. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 8 november 1999 w Bij besluit van de secretaris-generaal van 8 november 1999 wordt de heer Marc Herman als attach(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999032301 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datu 1. alle ondernemingen die blijkens de bij de Nationale Bank neergelegde jaarrekening over 1998 een (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999010270 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : Luik : 1; Verviers : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grâce-Hollogne : 1. Deze plaa De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...)

document

type document prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999003655 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BINGOVISION voor de maand januari 2000 De openbare trekkingen BINGOVISION voor de maand januari 2000 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 8 januari. Op zaterdag 15 januari. Op zate Op zaterdag 29 januari. R.T.B.F. Studio 02 A. Reyerslaan 52 1044 Brussel. (...) type document prom. -- pub. 25/12/1999 numac 1999003656 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand januari 2000 De openbare trekkingen KENO voor de maand januari 2000 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : Iedere woensdag. Na 18 uur : Iedere zaterdag. Behalve : op zaterdag 1 januari. Ten zetel van de National(...)
^