Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999003632 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Filip en Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999010217 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 november 1999 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. De Gucht, R., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 3 december 1999 i Bij koninklijk besluit van 3 december 1999 is de heer Henneghien, J., secretaris bij het parket(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999010214 bron ministerie van justitie Notariaten Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999 is aan de heer Brusselmans, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Geraardsbergen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van 9 maart 1999 : - is aan de heer Engels, Ch., op zijn verzoek, (...) type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende een buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012409 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 12/09/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012601 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de progressieve afbouw van de looncoëfficiënt voor werknemers die niet meer in een stelsel van volcontinuarbeid worden tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 01/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 01/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1980 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het « Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 05/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten voor de toekenning en de vereffening van de bijdrage van het « Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » in de door syndicale organisaties uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een aanvullende vergoeding - « pensioen » type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012659 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1993 betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de werklieden uit de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012660 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 06/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012658 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van vereffening van de bijdrage van het « Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » in de door de syndicale organisaties uitbetaalde onkosten met betrekking tot socio-culturele en vakantieaccomodatie type koninklijk besluit prom. 20/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012713 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid" type koninklijk besluit prom. 20/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012712 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot organisatie van de regelingen ter bevordering van de tewerkstelling in 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012717 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1994 tot organisatie van de suppletieve sectorale regelingen tot herverdeling van de arbeid in het kader van de bedrijfsplannen type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012716 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012719 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid » type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012718 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1980 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het « Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige gepensioneerde of invalide werklieden type koninklijk besluit prom. 22/10/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012722 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1988, betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012790 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 tot toekenning van een vrijwillig deeltijds arbeidsregime type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012792 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012826 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 betreffende de toekenning van een recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012827 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999012824 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen » type koninklijk besluit prom. 09/12/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999021598 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024055 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge werkloosheid wegens overmacht, ten gevolge van de dioxinecrisis, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999003633 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkings-muntstukken van 250 frank ter gelegenheid van het huwelijk van Z.K.H. Prins Filip met Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz type ministerieel besluit prom. 22/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 13 juli 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 juni 1999 waarij de gemeenteraad van Anderlecht beslist voor 1999 een eindejaarstoelage aan de verschillende categor OUDERGEM. - Bij besluit van 4 augustus 1999 wordt goedgekeurd de beslissing van 20 mei 1999 waa(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999027811 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 9 van het tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest gesloten samenwerkingsakkoord van 19 april 1995 waarbij het vrije verkeer van gehandicapte personen wordt gewaarborgd, goedgekeurd bij het decreet van 4 april 1996

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999021588 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 oktober 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 oktober 199 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1792 van de rol van het Hof. De wnd. griffier, B. Rena(...) type bericht prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999027812 bron ministerie van het waalse gewest Bericht aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, de heer Thierry Detienne, deelt de geïntegreerde gezondheidsverenigingen mede dat hij vanaf 1 januari 2000 zal overgaan tot hun erkenning Een afschrift van bovenbedoeld besluit en het formulier voor de erkenningsaanvraag zijn verkrijgbaa(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008171 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** audiovisuele assistenten (rang 26) (****/****) voor het **** van **** (****98046). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagd(...) ****, ****, **** **** ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008188 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** sociaal controleurs voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****98838). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008192 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** , (****/****) voor het **** voor **** **** (****) te **** (****98051). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. ****, ****, 9160 **** 2. ****, ****, 8200 **** 3. ****, ****, 8630 ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008189 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** eerste geschoolde werklieden , (****/****) voor het **** voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** (****99002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) ****, ****, Muizen type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008217 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van assistenten voor de **** **** Dienst voor **** (****98807 - niveau ****). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** ****, ****, Sint-****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008215 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technisch assistenten (****/****), voor het Bestuur **** van de Grondstoffen en de Plantaardige sector, inspectie-generaal Grondstoffen en Verwerkte producten te **** (****4) van (...) **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008218 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technische assistenten (****/****) voor het **** voor **** en de **** van de Dierlijke Producten te **** (****5) van het Ministerie van Middenstand en **** (****990(...) **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008226 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** **** (****/****) (rang 26) voor de Gesloten **** van de **** Vreemdelingenzaken (**** van Binnenlandse ****) (****99007). - Uitslagen **** van de ****(...) 1. **** ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. **** ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008227 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** programmeurs (****/****) voor het Ministerie van **** (****99008). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, Sint-****-ten-Node type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008232 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** **** (rang 10), (****/****), voor het **** van de Maritieme Zaken en van de **** van het **** van Verkeer en Infrastructuur (****99005). - **** ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. **** ****, ****, ****. 4. De(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008237 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs (rang 10) voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal **** (Ministerie van ****) (****99804). - Uitslagen Ra(...) 1. Van de Putte, ****, **** 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008236 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** sociaal **** (rang 10) voor de buitendienst van het Directoraat-generaal **** (Ministerie van ****) (****99801). - ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008241 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** (****/****) voor het **** Meteorologisch **** (****) (****99012). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, 8700 ****. 2. ****, ****, 3071 ****-****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008240 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor de **** Mathematisch Model van **** en **** (****) (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) (****99011). - Uitsla(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008243 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** boekhouders , voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****98040).- Uitslagen Rangschikking va(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, **** (Sint-****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008244 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs voor de Dienst Strafrechtelijk beleid van het Ministerie van **** (****98814). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, Drongen 2. **** ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008247 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici , voor het Bestuur van het **** (****3) van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, voor de buitendienst **** (****99010). (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008248 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** landmeters-expert onroerende goederen , voor het Ministerie van **** (****98840). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008249 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** gespecialiseerde technici der **** voor de afdeling «*****» , (****/****) voor het **** voor Landbouweconomie (****) van het **** van Midden(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008246 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière buitenlandse dienst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008258 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** burgerlijke ingenieurs voor de Directie der Telecommunicatie (sectie Bijzondere Werken) van het Ministerie van **** (****99017). - Uitslagen Rangschikking van de ge(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008257 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Wervingen. - Uitslagen Samenstelling van een **** van **** assistenten in boekhouding voor het Ministerie en sommige instellingen van openbaar nut van het **** Hoofdstedelijk **** (****98803). - Uitslagen 2. **** ****, ****, Landen type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008294 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de **** (****98815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. **** ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4.(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008296 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociaal **** en/of adjunct-adviseurs (rang 10), voor het ministerie van **** (****99802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, ****; 2. ****, ****, ****; 3. ****, ****, Els(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008309 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adviseurs van het Openbaar Ambt voor het Adviesbureau voor Organisatie en Beheer van het Ministerie van Ambtenarenzaken (****98038). - **** ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. De Koker, Kris,(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008310 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** informatici (****/****) voor de Ministeries en de Instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****99009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, **** 2. ****, **** 3. **** ****, **** 4. ****, **** 5. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008338 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** griffiers voor het Ministerie van Tewerkstelling en **** (Dienst van de **** ****) (****98841). - Uitslagen Rangschikking van ****(...) 1. ****, ****, Sint-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008363 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** (rang 30) **** voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken, Ministerie van Binnenlandse **** (****98042). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008377 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers-revisoren simultaanvertaling (rang 10) (****99805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijken(...) De ****, ****, **** ****, ****, **** (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008342 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs voor de Dienst Individuele Gevallen en voor de Commissies voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling voor het Ministerie van **** (****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008376 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** industriële ingenieurs bouwkunde voor het Burgerlijk Algemeen Bestuur (Ministerie van ****) (****99016). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, Geel 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008379 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technisch assistenten , (****/****) voor het **** van het **** (****3) van het **** van Middenstand en ****, voor de buitendienst (****99024). - Uitslagen type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008380 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** , (rang 26) maatschappelijke assistenten voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken - Ministerie van Binnenlandse **** (****99013). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008381 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** verificateurs , (****/****), bij een fiscaal bestuur van het **** van **** (****98836). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008384 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** bibliothecarissen voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** en de Wetenschappelijke Inrichtingen(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008382 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der ****, bibliotheconomie , (****/****) voor de Koninklijke **** van **** (****99811). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** **** (****) 3. ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008385 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs voor de **** van het Ministerie van **** (****99815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. Van(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008387 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technische assistenten , (****/****), voor het **** voor Onderzoek en **** (****6) van het **** van Middenstand en Landbouw, voor de buitendienst (****99023). - Uitslagen type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008395 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** controleurs (rang 26), voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Bestuur van de **** (****99033). - Uitslagen Rangschikking van de (...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008409 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** gespecialiseerde technici der ****-fotografie (****/****) voor de Koninklijke **** van **** (****99018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. ****, ****, ****. 2. **** ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4.(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008422 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici (specialiteit : informatica) (rang 20) voor de Regie der **** (****99014). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) ****, ****, 9600 **** ****, ****, 1853 **** ****, ****, 9400 **** ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008426 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** (rang 10) adjunct-adviseurs (psycholoog) - Ministerie van **** (****99812). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****-****, **** 3. ****, ****, **** 4. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008444 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** (****/****) voor het Koninklijk **** **** (****.****.****.). (****99036). - Uitslag **** van de geslaagde kandidaat van het vergelijkend examen ****(...) ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008445 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** **** (****/****) voor de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. (****99809). - Uitslag Rangschikking van de geslaagd kandidaat ****(...) Van ****, ****, 8800 ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999008443 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers (rang 26), voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****99006). - Uitslagen 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, Vos(...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999011443 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat. - {dt}Koninklijk besluit{edt} van 7 oktober 1974 In toepassing van artikel 4 van voormeld koninklijk besluit wordt bekendgemaakt dat de heer F. Devr(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999016383 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1999 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt : - Mevr. A. Lamote benoemd tot lid van de raad van beheer van het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/1999 numac 1999010216 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Hasselt : 1. De kandidaturen voor een benoemi Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. - griffier(...)
^