Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034137 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabellen betreffende de hoeveelheid aardgas en elektriciteit die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. 04/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022042721 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren
^