Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034153 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers
^