Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 augustus 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033205 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties
^