Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 maart 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022031247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk Besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 16/03/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022031249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 16/03/2022 pub. 18/03/2022 numac 2022031248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2022 pub. 09/05/2022 numac 2022040698 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de DABS
^