Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk Besluit betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de interpretatie van het resultaat en de rapportering door de apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 05/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021032946 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hi√ęrarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen
^