Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vijf leden van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021124 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "BRAL vzw-Stadsbeweging voor Brussel" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2021 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Inter-Environment Brussel" type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021041955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 24/06/2021 numac 2021042351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit wijziging het koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-assessoren en de magistraten- plaatsvervangende assessoren in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 236, 259, 261, en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021042393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29, § 26, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het ontslag en de aanstelling van een regeringscommissaris bij Sciensano type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021042458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2020 betreffende de aanstelling van de leden van het Adviescomité voor de milieueffectbeoordelingsprocedure van plannen en programma's die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het leefmilieu
^