Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021091304 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand april 2021 is samengesteld als volgt : Index A (schatk(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021020909 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 20/04/2021 numac 2021031079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de concessieduur van de domeinconcessie toegekend aan de nv Rentel bij het ministerieel besluit EB-2009-0014-A van 4 juni 2009 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap "RENT-A-PORT-ELECTRAWINDS" van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Zuidwest-Schaar tussen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam) - EB-2009-0014quater-A type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een eerste plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021031117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 14/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031294 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2019 tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie en de stage van het gerechtspersoneel

arrest

type arrest prom. 14/04/2021 pub. 19/11/2021 numac 2021042999 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de directeur-generaal tot wijziging van het besluit van de directeur-generaal van 23 november 2018 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de steun aan ondernemingen, aan ambtenaren van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
^