Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zestiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KV Oostende inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Jong Lede inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVK Svelta Melsele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Dessel Sport en het stadion van K Witgoor Sport Dessel inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Sint-Lenaarts inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020031437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de melding aan de administratie van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042909 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton **** naar **** type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee - afgekort B.P.C. » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015563 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het tweede semester van 2020, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijzizing van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmaling gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 18/09/2020 numac 2020042940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten
^