Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 11/06/2020 pub. 16/11/2021 numac 2021033559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020020686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de inning van de provinciale bijdrage voor vorming en opleiding voor de arbeiders van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020020685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van rook-, pruim- en snuiftabak type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020020687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020030442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de beschuitfabrieken type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020030676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de minimum maandelijkse arbeidsduur voor 2020 en 2021 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020030699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020030700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020030851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020030994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020040781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020041158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020041160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020040780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 5 augustus 1977, 14 oktober 2003 en van 1 juli 2009 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020041356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020201604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020201605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de flexibele pool type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oproep buiten planning en de planningsregels type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020201613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de arbeidstijd en de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020201607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het sectorakkoord van 30 oktober 2019, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018 betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgevers in de prijs van het vervoer van werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 voor de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de inning van de bijdragen voor maatregelen ten gunste van risicogroepen en ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020201680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 35 jaar beroepsverleden met een zwaar beroep voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 voor de geregionaliseerde Vlaamse gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 voor de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de transities 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de eindejaarspremie, geregistreerd op 24 juli 2014 onder het nummer 122607/CO/329 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020201748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 voor de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het anciënniteitsverlof en de regionale feestdag type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar loopbaan (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020201804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016 tot toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020201811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies voor arbeiders uit de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidsarbeid type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020201947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020201952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020201958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020201970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking en het recht op landingsbaan type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2014 betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020201974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2011 tot toekenning van een eindejaarspremie voor het bediendepersoneel type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020201975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020201990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van ecocheques voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020201992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020201995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 35 jaar beroepsverleden - zwaar beroep 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020202008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de eindeloopbaandag type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar - nachtarbeid of zwaar beroep 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008 betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoersonkosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020202011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020202012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020202014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de verhoging van de interne overurengrens en van het aantal overuren waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020202018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020202020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan (vlas) (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan (vlas) (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005 betreffende het statuut van de syndicale delegatie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de invoering van een flexibele arbeidsregeling type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de werkzekerheid 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de starterslonen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de kredieturen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de edele metalen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 31/08/2021 numac 2021021417 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203695 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2019 tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s type ministerieel besluit prom. 11/06/2020 pub. 14/11/2023 numac 2023046933 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de E40/A3

decreet

type decreet prom. 11/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020010407 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het gecoördineerde decreet van 27 december 1993 houdende instelling van een prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap tot bekroning van een werk ten bate van het onderwijs en van de permanente opvoeding dat het patrimonium van de Franse Gemeenschap herwaardeert type decreet prom. 11/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041734 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het gecoördineerde decreet van 16 juli 1975 tot inrichting van een letterkundige prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 11/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020203018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 18 november 2013 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens type beschikking prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2019031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020010406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 24/06/2020 numac 2020015038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021296 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030998 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr.21 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020031009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 22 betreffende de steun aan de sector van het Onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatievergadering voor bepaalde herzieningen van het gewestplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041689 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041690 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2020/039 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041697 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 27 betreffende de organisatie van het toegangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de medische en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2020-2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/040 betreffende een aanvullende gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel voor de toekenning van kredieten aan tewerkstellingscoöperaties vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 23 betreffende de annulering van de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de ondersteuning van activiteiten ter bestrijding van COVID-19 van de universitaire diensten en de hogescholen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041723 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het modelverslag voor de auditopdrachten, ter uitvoering van de artikelen 4, § 1, vierde lid, 5, § 1, derde lid, en 7, § 1, vierde lid, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van onafhankelijke deskundigen en waarnemers in het Gemeenschappelijk auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Overheidsdienst van Wallonië type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het programmacomité als bedoeld in artikel 22/1 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "O.N.E." type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatieopdracht alsook het modelverslag van de evaluatieopdracht, met toepassing van de artikelen 4, § 2, 5, § 2, 5, § 3, 6, § 1 en 7, § 2, van het decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041741 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 42 betreffende de toekenning van specifieke steun aan de gezinnen inzake gas en elektriciteit in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041786 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 46 tot afwijking en aanvulling van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de lokale financiën met zware schuldenlast als gevolg van de crisis COVID-19 te steunen en begrotingstekorten toe te laten type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041827 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 47 betreffende het steunprogramma voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043099 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1018 nr. 8 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het college van de franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043100 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1017 nr. 9 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het college van de franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020043098 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1019 nr. 7 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/06/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/1016 nr. 10 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/550 nr. 4 van het college van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020202985 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de overname van de kosten voor de sociale integratie van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020202988 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** betreffende het samenstellen van een **** voor de betrekkingen van commissarissen bij de openbare **** type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020202989 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020203030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interministeriële commissie, overeenkomstig artikel 27, § 3, van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs

erratum

type erratum prom. 11/06/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020042385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens. - Erratum

document

type document prom. 11/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202734 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit type document prom. 11/06/2020 pub. 07/07/2020 numac 2020202873 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis binnen het werkterrein van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven

erratum

type erratum prom. 11/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek. - Erratum
^