Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020021091 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bijlagen betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, granen, groenten en cichorei voor de industrie, en van oliehoudende planten en vezelgewassen, wat betreft de voor planten schadelijke organismen die aanwezig zijn op zaaizaden en ander plantaardig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en bpost nv van publiek recht Ministerieel besluit tot wijziging van het ministeriële besluit van 23 mei 2016 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het door Leefmilieu Brussel opgestelde EPB-certificaat voor de Niet-Residentiële EPB-eenheden

decreet

type decreet prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041347 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot erkenning van Thor Park in Genk als regelluwe zone voor energie type decreet prom. 15/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041349 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoeding bij de bedrijfsstopzetting en bedrijfsreconversie van de pelsdierhouderijen en de eenden- of ganzenhouderijen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020041677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de opleidingsprofielen voor het gemoderniseerd buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, wat de opleidingsfase betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van onderwijsbevoegdheden voor nog niet bestaande opties voor het schooljaar 2020-2021 in het deeltijds kunstonderwijs

document

type document prom. 15/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041348 bron vlaamse overheid 1.3, 113° /2
^