Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020020963 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 12/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041351 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 31/08/2020 numac 2020031277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de overlegcommissie voor opleiding type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042333 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 22/07/2020 numac 2020042334 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming
^