Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 mei 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020903 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
^