Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 mei 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

erratum

type erratum prom. 02/05/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht. - Erratum
^