Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het PWA van Sint-Agatha-Berchem VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 10/04/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021200934 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 22 en 11 van de organisatieafdelingen 12 en 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 10/04/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021200933 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020010367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N148 tussen kilometerpunt 5,842 en kilometerpunt 8,903 op het grondgebied van de gemeente Hemiksem type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020010368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewest- weg R11 Krijgsbaan tussen kilometerpunt 12,9 en kilometerpunt 13,8 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent beeldend kunstenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie textieltekenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020015016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aspirant-officier werktuigkunde stcw iii/1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020020837 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020864 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie commercieel ruimtelijk vormgever type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie officier stcw ii/3 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie officier stcw ii/1 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos stcw ii/4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie volmatroos stcw ii/5 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch matroos stcw iii/7 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos werktuigkundige stcw iii/4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie elektrotechnisch officier stcw iii/6 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie officier werktuigkundige stcw iii/1 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie volmatroos werktuigkundige stcw iii/5 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoofdwerktuigkundige stcw iii/3 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gezagvoerder stcw ii/3 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gezagvoerder stcw ii/2 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoofdwerktuigkundige stcw iii/2 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bewakingsagent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020021293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedisch technisch assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030636 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020030638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020030665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie van organisatoren, en tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft verplichtingen in het kader van de subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie chauffagist type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie sanitarist type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus verwarmingsinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie kassier type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie dakdekker type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie helpdeskoperator type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020030777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020030780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020030991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie brandweerman type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020030990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020041069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan 'Rieme-Oost' type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aspirant-officier stcw ii/1 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aspirant-officier stcw ii/3 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent architecturaal vormgever type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041606 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent taal- en communicatieassistent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041651 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek assistent in de zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-adviseur type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041760 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voeger type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie farmaceutisch technisch assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041764 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie woonassistent type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent zaalmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 07/08/2020 numac 2020041909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie print & sign operator
^