Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 april 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020818 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 08/04/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020040947 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de overheidsdelegaties van de basisoverlegcomités voor de personeelsleden van de griffies en parketten van de rechtbanken en hoven die ressorteren onder de Hoven van Beroep

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren

document

type document prom. 08/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020020786 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
^