Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2020 pub. 02/10/2020 numac 2020015663 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 24/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040773 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 269 Y Feluy - Feluy-Zoning, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 2.315 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040877 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 214 Jupille - Usine de Chertal, gelegen te Luik, ter hoogte van de kilometerpaal 1.683 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 150 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 88.723 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040878 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 140 Ottignies - Marcinelle, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 28.997 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 9bis op de spoorlijn nr. 269A Feluy-Zoning - Km 3.150, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 2.700 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040881 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé overweg Monsin/1 te Luik, gelegen op het spoor 1 van de bundel Monsin verbonden met de lijn 214 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 142 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 83. 528 type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030365 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040903 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang
^