Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020040857 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Association des Programmateurs Professionnels - ASSPROPRO » als beroepsfederatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 473 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020020726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020030322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2020 pub. 17/03/2020 numac 2020040632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 18/03/2020 numac 2020040647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020041289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de ligging van de installaties om gas te vervoeren door leidingen van de naamloze vennootschap Fluxys, op de terreinen van de voormalige Fordfabriek in Genk, die eigendom is van de naamloze vennootschap De Vlaamse Waterweg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 677

bericht

type bericht prom. 13/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor"

erratum

type erratum prom. 13/03/2020 pub. 14/03/2020 numac 2020030330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. - Erratum type erratum prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. - Erratum. - Duitse vertaling
^