Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042314 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Ganshoren en van de zetel van het vredegerecht van het kanton Elsene naar Brussel type koninklijk besluit prom. 23/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019205122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015201 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van de voorzitters en leden van de Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019042482 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 15/01/2020 numac 2020010016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een Regeringscommissaris van de Minister belast met Wetenschapsbeleid bij het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020201344 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020201345 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019030986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019042310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 23/10/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019031031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van de voorzitters en leden van de Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren. - Erratum
^