Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 mei 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012682 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van het secretariaat in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012683 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de koppeling van de gegevens die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe financieringsregels en hun controle als onderdeel van een efficiënt gezondheidsbeleid type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012771 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 € voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012817 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 468.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012958 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012960 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019041198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de ivzw openPEPPOL voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019202502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 14/05/2019 pub. 28/04/2022 numac 2022031675 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Liantis type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012630 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012665 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezers voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013943 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013947 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in dermato-venerologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013945 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013948 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in plastische heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013952 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in klinische biologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013951 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in cardiologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013949 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013950 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in algemene heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013953 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten reumatologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041796 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in stomatologie en in mond-, kaak- en aangezichtschirurgie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de otorinolaryngologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041839 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten urologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202999 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van de SCRL "En Direct de Mon Elevage" als producentengroepering overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector

arrest

type arrest prom. 14/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2019

erratum

type erratum prom. 14/05/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019204283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - ERRATUM type erratum prom. 14/05/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020010113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - Erratum
^