Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van artikel 25, § 1, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen type wet prom. 13/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012168 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek type wet prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake maatschappelijke integratie type wet prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019040988 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld type wet prom. 13/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019041002 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft type wet prom. 13/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019041001 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type wet prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041004 bron federale overheidsdienst financien Wet tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen type wet prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft type wet prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren type wet prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft type wet prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol" te wijzigen in "skeyes" type wet prom. 13/04/2019 pub. 26/04/2021 numac 2019041116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de kruispuntbank van de voertuigen type wet prom. 13/04/2019 pub. 24/04/2020 numac 2020030603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 24/04/2020 numac 2020030602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 13/11/2020 numac 2020043464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake maatschappelijke integratie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/04/2019 pub. 15/12/2020 numac 2020043943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 20/04/2021 numac 2021020769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/04/2019 pub. 02/09/2021 numac 2021031897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 25, § 1, van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 18/08/2021 numac 2021032267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 13/08/2021 numac 2021032268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 25/02/2021 numac 2021040253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/04/2019 pub. 28/06/2021 numac 2021042290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 13/04/2019 pub. 01/02/2022 numac 2022030137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/04/2019 pub. 22/03/2022 numac 2022031137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol" te wijzigen in "skeyes". - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. 13/04/2019 pub. 15/03/2022 numac 2022020363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 1 tot 3. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de Titels 1 tot 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek . Deze vertaling(...) 13. APRIL 2019 - Zivilgesetzbuch BUCH 1 - Allgemeine Bestimmungen (...) BUCH 2 - Pers(...) type burgerlijk wetboek prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2022 numac 2022020641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 4. - Officieuze coördinatie in het Duits De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van Titel 4 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek - de wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (Belgisch Staatsbla(...) type burgerlijk wetboek prom. 13/04/2019 pub. 05/07/2022 numac 2022032604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 5 tot 8. - Officieuze coördinatie in het Duits De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de Titels 5 tot 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling(...) type burgerlijk wetboek prom. 13/04/2019 pub. 09/12/2022 numac 2022034174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Burgerlijk Wetboek, Boek 1. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Monopoly 2 euro" en "Monopoly 5 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011574 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2018 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019012013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en vaststellen van de overtredingen en de administratieve controle op de naleving van de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van gasdistributie-installaties en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wetten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012060 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de gestandaar- diseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019041052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041054 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding overeenkomstig artikel 17 van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018 en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019201594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen, van het koninklijk besluit van 27 januari 1992 betreffende de presentiegelden en vergoedingen van de leden van verscheidene organen en commissies op het gebied van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 24/08/2020 numac 2020042739 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/09/2020 numac 2020042969 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/08/2021 numac 2021021603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 11/05/2021 numac 2021031191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de gestandaardiseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 02/09/2021 numac 2021031896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 27/09/2021 numac 2021032729 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen. - Duitse vertaling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/04/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019030372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

erratum

type erratum prom. 13/04/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. - Erratum

document

type document prom. 13/04/2019 pub. 15/10/2020 numac 2020031495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^