Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/04/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 02/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019030366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 02/04/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019205120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012044 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^