Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 maart 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019030363 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het ministerieel besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 betreffende de ge√Įntegreerde gewasbescherming type ministerieel besluit prom. 06/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202099 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun en tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

beschikking

type beschikking prom. 06/03/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019030196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 191 van de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure type beschikking prom. 06/03/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011185 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 671
^