Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2018 pub. 21/01/2019 numac 2018206221 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2015 tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 20/11/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010053 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de samenstelling van de begeleidingscommissie in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 20/11/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019201290 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende indexering van de geco-toelagen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017
^