Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014822 bron federale overheidsdienst financien Wet met betrekking tot het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst, voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen type wet prom. 07/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014830 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 10/09/2020 numac 2020015448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014828 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden van de procedure in het geval van de uitvoering van een systeem dat gelijkwaardig is aan het PLAGE type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de inspanningsschalen in het kader van de bepaling van de becijferde doelstelling van het PLAGE type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 07/11/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling, voor de berekening van de verblijfkosten 2018, van de referentierentevoeten bedoeld in artikel 10, § 2, van het besluit van de Waalse regering van 20 juli 2017, gewijzigd bij het besluit van 21 juni 2018, tot uitvoering van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen
^