Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van vergoedingen aan de leden van de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en gedwongen verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018040715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel
^