Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 11/09/2018 pub. 08/10/2018 numac 2018204394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handel in ijzer en staal type koninklijk besluit prom. 11/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)
^