Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomit√© van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032001 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de specifieke spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 2, van het Waterwetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/09/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 10/09/2018 pub. 09/05/2019 numac 2019030382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^