Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013870 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bekrachtiging van de wijziging van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
^