Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018012478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de overgang van de spaarbanken van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie naar het Paritair Comité voor de banken type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018012573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018012576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018012597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018012690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de koppeling van de bezoldigingen en vergoedingen aan de afgevlakte gezondheidsindex type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018012623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleiding en de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018012693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018012694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de uitbetaling van een uitzonderlijke premie 2017 aan de werknemers van de verenigingen van de socio-culturele sector die een "ex-FCUD" project hebben ontwikkeld, en die voor 2014 een subsidie hebben ontvangen van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, opgericht door artikel 107 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag van de werknemers in loondienst van 19 december 1939, waarvan de taken ten gevolge van de 6de Staatshervorming worden overgedragen aan het "Office de la Naissance et de l'Enfance" (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018012938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018012940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan en op 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan (in 2018) (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium CABIDEX, bvba" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013412 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018012941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en tot vaststelling, voor 2017-2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013607 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013606 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013608 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018013638 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1394/20, 2°, in fine van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014409 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2016 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Orde van Leopold II aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van bijproducten van graangewassen, deegwaren en rijstpellerijen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, houdende de invoering van een puntensysteem voor veiligheids- en arbeidskledij ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018040261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot bijwerking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018031702 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017 betreffende de uitvoering van het nationaal akkoord 2017-2018 voor de provincies Luik en Luxemburg (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018040316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de minimale arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende opleiding voor de baan steenhouwer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018040320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2018 (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018040325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2017 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder Samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018040363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon voor de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de financiële tegemoetkoming van de werkgever in de prijs van het vervoer van werknemers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, 2°, g) van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018040364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van artikel 5 en artikel 18 van het sectoraal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018040642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018202928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008 betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de inspanningen inzake permanente vorming van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018202929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018202931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een enige premie (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018202932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018202941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige toelage in 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming voor de risicogroepen en de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018202930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 december 2010 en 24 oktober 2011 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018202943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 tot toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, en tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018202942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie voor 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018202945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018202947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, betreffende het sectorale minimumloon type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationale akkoord 2017-2018 voor de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018203027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012 van toepassing op de sector van de "milieux d'accueil d'enfants " (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de sectorale vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de definitieve overgang van ploegenwerk naar dagwerk type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2016 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de tegemoetkoming van de ondernemingen van de dagbladpers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet met motief "zorg" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het protocolakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van een proef-project van het volledig statuut van loontrekkende werknemers voor onthaalouders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden jonger dan 26 jaar type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2017 houdende toekenning van eretekens in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de twaalfde verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007 betreffende de nationale minimum weddeschalen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de invoering van een eindejaarspremie in de regio Mons-Borinage type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van ecocheques aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2012 met betrekking tot de uitbetaling van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, betreffende het statuut van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 59 jaar (2018) met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Pariair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012 over de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de overeenkomst van 8 oktober 2007 betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de sector van de initiatieven voor beschut wonen, de wijkgezondheidscentra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de opleiding van de werknemers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot aanpassing van het solidariteitsreglement van 13 november 2014 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds voor de werknemers PC 341 - Fonds voor bestaanszekerheid" - SOFUBA type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasbereiding", ingevoerd met de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de bevordering van de duurzame tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel - PENSIOEN en het desbetreffende pensioenreglement type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de loonkostontwikkeling 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vervanging van het pensioenreglement van het sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiering van het "Fonds voor bestaanszekerheid P2P Taxi+" in de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die op het einde van de overeenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120, nr. 121 nr. 122 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de intrekking van de luchthavenidentificatiebadge (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen en betreffende het stelsel van aanmoedigingspremies in de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de wijziging van het toepassingsgebied van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot toepassing van het nationaal akkoord 2017-2018 in de bekken van Charleroi, de regio Mons-Borinage en de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vaststelling, voor 2018, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de transparantie van de personeelsinzet en het sociaal overleg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2013 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, houdende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een conventioneel onbetaald postnataal verlof type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018203633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van het pensioenreglement van het "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlasbereiding" ingevoerd met de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende het tijdskrediet in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017 betreffende de uitvoering van een proefproject van het volledig statuut van loontrekkende werknemers voor onthaalouders type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke finan- ciële inspanning van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en voor de vormingsinspanningen over de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het werkbaar werk en de loopbaanwijzigingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002 betreffende de arbeidsduur van de apothekers en apothekeressen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en met 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018203651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een matroos in opleiding, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g), van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018203654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende het anciënniteitsverlof, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018203653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 30/08/2019 numac 2018203661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "FONDS TWEEDE PIJLER TAXI+" en tot vaststelling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" en tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van de werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met "nachtprestaties" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de nadere precisering van de modaliteiten met betrekking tot de tijdelijke tewerkstelling van een havenarbeider in een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend alsook de definitieve opname van een havenarbeider (m/v) in de pool van een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2018 betreffende de koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan de indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de afwijkingen op de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018204016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 en van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/01/2019 numac 2019010007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, 2°, g) van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2020 numac 2020042833 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018040648 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 17/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200109 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

document

type document prom. 17/08/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020015722 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. 17/08/2018 pub. 15/10/2020 numac 2020031414 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^