Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juli 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013200 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031576 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het algemeen onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018203909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 03/12/2019 numac 2019015454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het algemeen onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie. - Duitse vertaling van uittreksels

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204372 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft, gewijzigd bij het besluit van 20 juli 2017 type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018204379 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Leefmilieu en en van het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2016 tot hernieuwing van de leden van de "Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières " (Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven) type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018204736 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de zoogdieren die gehouden mogen worden type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018205201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de dierentuinen en tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Waalse Dierentuinencommissie
^