Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013145 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. 16/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013375 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2018 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen moet voldoen, van de voorschriften voor het door de leverancier op te maken etiket of ander document en van de aanvullende uitvoeringsbepalingen voor de door de leverancier bij te houden lijsten van siergewassen wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus type ministerieel besluit prom. 16/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018013400 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclusief onderwijs voor sociale promotie. - Uittreksel
^