Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018012863 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek
^