Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018030466 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor de toepassing van een stelsel plus minus conto binnen het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018201031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

decreet

type decreet prom. 29/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200617 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Commissie voor studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen
^