Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040801 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
^