Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de financiering van het asbestfonds. - Duitse vertaling type wet prom. 25/05/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017203326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot de financiering van het asbestfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitster van de Franstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de zitpenningen en de verplaatsingskosten voor de leden van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017020414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
^